Ons hulpproject voor kinderen

eurotherm ste­unt HAYAG Inter­na­tio­nal. Dit pro­ject wil met „Oplei­ding tegen armo­e­de” kin­de­ren op de Filip­pi­j­nen een bete­re toe­komst bie­den. HAYAG geeft hen de mogeli­jk­heid om uit de armo­e­de te gera­ken en een uit­weg te vin­den uit een uit­zicht­loos toe­komst­per­spec­tief — en ook om gewoon eens geen hon­ger meer te hebben.

HAYAG BETEKENT „LICHT“

Licht, dat wij de arms­te kin­de­ren wil­len schen­ken.
Het HAYAG-huis bestaat sinds 2004. Met de orga­ni­sa­tie HAYAG Inter­na­tio­nal e. V., die ges­teund wor­dt door eurotherm, bie­den we het pro­ject het juis­te kader voor onze gerich­te en gefun­de­er­de hulp „voor een bete­re wereld“.

Ons milieuproject

eurotherm ste­unt actief een milieu­pro­ject in Cos­ta Rica, dat mooi aans­luit bij onze filo­so­fie. Pro­ject Green werkt rond natu­ur­be­houd door het con­ser­ve­ren van fau­na en flo­ra en het respec­te­ren van de plaats­e­li­j­ke bevolking.

Bij de aan­koop van een natu­urs­teen­ver­war­ming wor­dt het ook uw project.